Vol 311, No 1

23 June 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.311.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

SHABNAM ABBASI, SAEED AFSHARZADEH, MEHRI DINARVAND, GERHARD WIEGLEB
1–21
HORTENSIA P. BAUTISTA, JUAN RODRÍGUEZ-OUBIÑA, SANTIAGO ORTIZ
22–28
TALITA MERIELI SILVA DE MELO, MARCOS JOSÉ DA SILVA, LUCIANA DOS S. DIAS DE OLIVEIRA, LEIDIANA LIMA DOS SANTOS, MARGARETH FERREIRA DE SALES
29–42
ARTHUR DE SOUZA SOARES, JOSÉ FLORIANO BARÊA PASTORE, JOMAR GOMES JARDIM
43–56
LONG WANG, CHEN REN, QIN-ER YANG
57–66
BIN CAO, FU-ZHONG HAN, CHENG-MING TIAN, YING-MEI LIANG
67–76
FERNANDA NUNES CABRAL, VOLKER BITTRICH, MARIA DO CARMO ESTANISLAU DO AMARAL
77–84
VALERIA CASA, GABRIELA MATALONI, BART VAN DE VIJVER
85–92

Correspondence

MENG LI, YONG-FU LI, YI-FAN DUAN, SUN-YUAN ZHENG, WEI-HONG LI, CHENG ZHANG, TU MA, XIAN-RONG WANG
93–96
JIAN-WU LI, JIAN-TAO YIN, XIAO-HUA JIN
97–100