Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
By Taxon
By Date

Published Articles

The arthropods of corpses from above ground and from deep below

PDF(1M)
Open Access

Effects of different hosts on biological characteristics of Ornithodoros lahorensis (Neumann, 1908)

LU SUN , JINGKAI ZHANG , XIAOFENG XU , YOUHONG WU , ZE CHEN
PDF(1M)
Open Access

Detection of Dabieshan tick virus in Hebei Province of China by Small RNA Sequencing

XIAOFENG XU , ZHIHUA GAO , HUIZHU NAN , YIBO XUAN , JINGKAI ZHANG , HAO LI , XUECHENG SONG , YIKUI WANG , WENXIA LV , ZE CHEN , XIAOLONG YANG
PDF(1M)
Open Access

Morphological changes of the male reproductive system in Hyalomma asiaticum at different developmental stages

YI-MAN SHAN , YUN-FENG HOU , XIN-YU HU , JING-ZE LIU ORCID , FANG WANG ORCID
PDF(1M)
Open Access

Modelling the potential distribution of ticks in China: past trends and future changes

XIN YANG , SEN LI
PDF(1M)
Open Access

Multi-omics analysis shed light on the mechanisms of tick reproductive inhibition by antibiotics

YAN-KAI ZHANG , SI-SI LI , XIAO-YU ZHANG , KAI-LI CHEN , CHEN YANG , JING-ZE LIU
PDF(1M)
Open Access

Establishment of the Tick Biobank and its application to vector biology research

RIKA UMEMIYA-SHIRAFUJI ORCID , NARIKO SATO , NAOAKI YOKOYAMA , XUENAN XUAN , HIROSHI SUZUKI
PDF(1M)
Open Access

The relationship between Haemaphysalis longicornis and sika deer abundance on Tsushima Islands, Japan

PDF(1M)
Open Access

The phylogeny of acariform mites: what brought us here and perspectives

PDF(1M)
Open Access

DNA methylation as a possible mechanism responsible for Haemaphysalis longicornis response to low temperature stress

CHUKS FIDELIS NWANADE , ZI-HAO WANG , RU-WEI BAI , RUO-TONG WANG , TIAN-AI ZHANG , JING-ZE LIU , ZHI-JUN YU ORCID
PDF(1M)
Open Access