Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Editorial
Published: 2020-10-30

The biting midges rule(s)—Professor Ryszard Szadziewski

Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, Faculty of Biology, University of Gdańsk, 59, Wita Stwosza St., PL80-309 Gdańsk, Poland
Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, Faculty of Biology, University of Gdańsk, 59, Wita Stwosza St., PL80-309 Gdańsk, Poland
Amber Museum, Division of Museum of Gdańsk, 26, Targ Węglowy, PL80-836 Gdańsk, Poland
Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, Faculty of Biology, University of Gdańsk, 59, Wita Stwosza St., PL80-309 Gdańsk, Poland
Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, Faculty of Biology, University of Gdańsk, 59, Wita Stwosza St., PL80-309 Gdańsk, Poland
General

Abstract

Professor Ryszard Szadziewski’s adventure with entomology started in 1968 with his participation in the “Wielka Gra” (The Great Game) Polish TV 1 game show. With his mathematics and physics background and mind, he took a part in this contest as an amateur (it was one of the rules of the show). Even though he did not win this contest, he won entomology as a passion and profession.

References

 1. Gloger, Z. (1902) Encyklopedja staro-polska ilustrowana, Tom III-ci [Vol. 3]. P. Laskauer i S-ka, Warszawa, 350 pp.

  Hoffeins, Ch., Hoffeins H.W. & Szadziewski, R. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland. Rocznik Muzeum Górnośląskiegi w Bytomiu (Przyroda), 23, 1–27.

  Kaczorowska, E. (2013) Professor Ryszard Szadziewski. Polish Journal of Entomology, 82 (4), 241–255.

  https://doi.org/10.2478/v10200-012-0039-2

  Karłowicz, J., Kryński, A. & Niedźwiedzki, W. (Eds) (1902) Słownik języka polskiego. Tom. II. H–M. Nakładem prenumeratorów i kasy im. Mianowskiego, Warszawa, xii+189+[2] pp.

  Kentzer, B. (2019) Prof. dr hab. Ryszard Szadziewski-Bursztynnik Roku 2018 / Amber personality of the 2018. Bursztynisko—The Amber Magazine, 43, 33–34.

  Linde, S.B. (1808) Słownik języka polskiego. Tom I. część II, G–L. Nakładem Autora, Warszawa, [4]+669–1322.

  Nowicki, M. (1874) Zoologia obrazowa dla klas wyższych szkół średnich. Drukarnia Uniwersytecka, Kraków, 156+278+xxvii pp.

  Majewski, E. (1891) Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnożone porównawczym materyałem zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. Tom I. Słownik polsko-łaciński. Od Abolboda do Miełuk. Nakładem prenumeratorów, Warszawa, i–lx+1–546+lxi–lxiv.

  Majewski, E. (1894) Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi. Tom II. Słownik łacińsko-polski. Pomnożony porównawczym materyałem zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. Część pierwsza A –M. Nakładem autora, Warszawa, xlviii+(xi)+466 pp.

  Sontag, E., Szadziewski, R. & Szwedo, J. (2015) Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim—promocja i nauka / Museum of Amber Inclusion, University of Gdańsk—exhibition and science. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 37, 38–39.

  Sontag, E., Szwedo, J. & Szadziewski, R. (2018) 20 years of the Museum of Amber Inclusions at the University of Gdańsk. In: Wagner-Wysiecka, E., Szwedo J., Sontag E., Sobecka A., Czebreszuk J. & Cwaliński M. (Eds), International Symposium Amber. Science and Art. Abstracts. Gdańsk, Poland, 22–23 March 2018. Gdańsk International Fair Co. (MTG SA), Gdańsk, pp. 9–12.

  Szadziewski, R. (1984) Niezwykłe narządy strydulacyjne u eoceńskich muchówek z rodziny Ceratopogonidae (Diptera) [Unusual stridulatory organs in the Eocene flies of the family Ceratopogonidae (Diptera]. Wiadomości entomologiczne, 5, 37–40.

  Szadziewski, R. (1985) Biting midges of the genus Eohelea Petrunkevitch (Insecta, Diptera, Ceratopogonidae) from Baltic amber (in the collection of the Museum of the Earth). Prace Muzeum Ziemi, 37, 123–130.

  Szadziewski, R. & Sontag, E. (2015) “Życie w lesie bursztynowym”—Ekspozycja edukacyjna Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim / “Life in the Amber Forest”—An educational exhibition at the University of Gdańsk’s Museum of Amber Inclusions. Amber news review 2014/2015, World Amber Council, Gdańsk, Poland, 2015. Mayor’s Office for City Promotion, City Hall of Gdańsk, pp. 96–99.

  Szadziewski, R. & Szadziewska, M.M. (1985) Culex erikae sp. n. (Diptera, Culicidae) from the Baltic amber. Polskie Pismo Entomologiczne, 55, 513–518.

  Szadziewski, R., Pawlikowski, T. & Buszko, J. (1973) Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin. [New species of flies (Diptera), hymenopterans (Hymenoptera) and butterflies (Lepidoptera) from the Pieniny Mts.]. Przegląd Zoologiczny, 17, 192–195.

  Szadziewski, R., Sontag, E., Szwedo, J. & Krzemiński, W. (2015) 30 lat z owadami kopalnymi (1985–2015) / 30 years with fossil insects (1985–2015). Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 37, 22–27.