Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Type: Short Communication
Published: 2023-04-28
Page range: 120–123
Abstract views: 155
PDF downloaded: 7

A new caddisfly species Kamopanorpa aristovi sp. nov. of the family Microptysmatidae (Insecta, Trichoptera) from the Middle Permian of Udmurtya, Russia

A.A. Borissiak Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
A.A. Borissiak Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Insecta Trichoptera

Abstract

The family Microptysmatidae O. Martynova, 1958 is fairly widespread in the Permian of Eurasia. The oldest representatives of the family are known from the Sakmarian deposits of the Czech Republic (Lower Permian) (Kukalová-Peck & Willmann, 1990). Microptismatids have not yet been found in Mesozoic deposits.

References

 1. Aristov, D.S. Bashkuev, A.S., Golubev, V.K., Ponomarenko, A.G., Rasnitsyn, A.P., Rasnitsyn, D.A., Sinitshenkova, N.D., Sukatsheva, I.D. & Vassilenko, D.V. (2013) Fossil insects of the Middle and Upper Permian of European Russia. Paleontological Journal, 47 (7), 766–782. https://doi.org/10.1134/S0031030113070010
 2. Bashkuev, A.S. & Sukatsheva, I.D. (2021) New species Kamopanorpa Martynov, from the Permian of South Siberia with comment on the systematic position of Microptysmatidae (Protomeropina = Permotrichoptera). Palaeoentomology, 4 (5), 453–461. https://orcid.org/0000-0001-7929-8759
 3. Gomankov, A.V. (2008) Tatarskiye peltaspermovye Russkoy platformy: morfologiya, ekologiya, evolutsya. In: Voprosy paleofloristiki i sistematiki iskopaemykh rasteny. Chteniya pamyaty A.N. Krishtofovicha, Vol. 6. St. Petersburg, BIN RAN, pp. 42–60. [In Russian]
 4. Gomankov, A.V. (2012) Kostovatsky floristichesky kompleks i problema kazansko-urkhumskoy granitsy na vostochno-Evropeiskoi platforme. Verkhni paleozoi Rossii:
 5. Regionalnaya stratigrafiya, paleontologiya, geo- i biosobytiya. In: Materialy III Vserossiyskogo sovestshaniya, 24–28 Sentyabrya 2012 g. Sankt-Petersburg. St. Petersburg, VSEGEI, pp. 70–92. [In Russian]
 6. Ignatiev, V.I. (1987) Pozdnepermskie ozera Volgo-Uralskoy anteklizy. In: Istoriya ozer pozdnego paleozoya i rannego mezozoya. Leningrad, Nauka, pp. 40–148. [In Russian]
 7. Ivanov, V.D. (1985) Stroyeniye i evolutsya krylovogo sochleneniya rucheynikov. I. Iskhodny tip stroyeniya. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta, 10, 3–12. [In Russian]
 8. Ivanov, V.D. (1988) The structure of the Paleozoic caddisflies of the family Microptysmatidae. Paleontological Journal, 22 (3), 63–69.
 9. Ivanov, V.D. (1992) A new family of caddis flies (Insecta, Trichoptera) from the Permian of the middle Urals. Paleontological Journal, 26 (4), 36–41.
 10. Kukalová-Peck, J. & Willmann, R. (1990) Lower Permian “mecopteroid-like” insects from central Europe (Insecta; Endopterygota). Canadian Journal of Earth Sciences, 27, 459–468. https://doi.org/10.1139/e90-041
 11. Martynova, O.M. (1958) Novye nasekomye iz permskikh i mezozoiskikh otlozhenii SSSR. Materialy k Osnovam Paleontologii, 2, 69–94. [In Russian]
 12. Martynov, A.V. (1933) Permian fossil insects from the Arkhangelsk district. Pt. 1. The order Mecoptera. Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademiya Nauk SSSR, 2, 23–62.
 13. Nielsen, A. A. (1980) A comparative study of the genital segments and the genital chamber in female Trichoptera. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Biologiske Skrifter, 23 (1), 200 pp. https://doi.org/10.1002/mmnd.19810280125
 14. Novokshonov, V.G. (1992) Caddisflies of the genus Kamopanorpa (Trichoptera, Microptysmatidae) from the Kungurian of Chekarda (Perm District). Paleontological Journal, 26 (3), 136–141.
 15. Novokshonov, V.G. (1993) Caddis flies (Insecta, Trichoptera, Microptysmatidae). Paleontological Journal, 27 (1A), 90–101.
 16. Novokshonov, V.G. (1997) Rannyaya evolyutsiya skorpionnits (Insecta: Panorpida). Moscow, Nauka, 140 pp. [In Russian]
 17. Shcherbakov, D.E. (2008) On Permian and Triassic insect faunas in relation to biogeography and the Permian-Triassic crisis. Paleontological Journal, 42 (1), 15–31. https://doi.org/10.1134/S0031030108010036
 18. Sinitshenkova, N.D. (2018a) New stoneflies of the suborder Nemourina Newman, 1853 (Insecta: Perlida = Plecoptera) from the Middle Permian deposits of the Kostovaty locality, Udmurtia, Russia. Paleontological Journal, 52 (12), 1374–1380. https://doi.org/10.1134/S0031030118120183
 19. Sinitshenkova, N.D. (2018b) New stoneflies of the suborder Perlina Latreille, 1802 (Insecta: Perlida = Plecoptera) from the Middle Permian of the Kostovaty locality in Udmurtia, Russia. Paleontological Journal, 52 (13), 1583–1592. https://doi.org/10.1134/S0031030118130130
 20. Sukatsheva, I.D. (1976) Caddisflies of the suborder Permotrichoptera. Paleontological Journal, 10 (2), 198–209.
 21. Sukatsheva, I.D. & Aristov, D.S. (2013) New caddisflies of the suborder Protomeropina (Insecta: Trichoptera) from the Permian of Russia. In: Aristov, D.S. (Ed.), Aristov, D.S., Bashkuev, A.S., Golubev, V.K., Gorochov, A.V., Karasev, E.V., Kopylov, D.S., Ponomarenko, A.G., Rasnitsyn, A.P., Rasnitsyn, D.A., Sinitshenkova, N.D., Sukatsheva, I.D. & Vassilenko, D.V. Fossil insects of the Middle and Upper Permian of European Russia. Paleontological Journal, 47 (7), 741–751. https://doi.org/10.1134/S0031030113070010
 22. Sukatsheva, I.D. & Aristov, D.S. (2017) New insects (Insecta: Trichoptera, Eoblattida) from the Lower Permian of Russia. Paleontological Journal, 51 (4), 374–381. https://doi.org/10.1134/S0031030117040116