Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Article
Published: 2022-08-02

A new species of the subgenus Troginus Mulsant et Rey 1878 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae: Carpelimus) from China

The head of the board of ecology and chemistry of Smolensk State University, Przhevalsky str. 4, Smolensk 214000, Russia.
Coleoptera Staphylinidae Oxytelinae Carpelimus Troginus taxonomi new species China

Abstract

A new species of the subgenus Troginus Mulsant et Rey 1878 from China is described and illustrated: Carpelimus (Troginus) taipoensis Gildenkov sp. n.

 

References

 1. Gildenkov, M. Yu. (2002a) Sistema roda Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) v predelah Palearktiki. 1. Obzhchaya chast i opisanie novyh taksonov [System of the Genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) within the Palaearctic. 1. General part and description of new taxa]. Zoologicheskii Zhurnal, 81 (12), 1461–1475. [in Russian, with English summary]
  Gildenkov, M. Yu. (2002b) Classification of the Genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) within the Palaearctic Region: 1. Introduction and Description of new taxa. Entomological Review, 82 (9), 1274–1288.
  Gildenkov, M. Yu. (2003a) Sistema roda Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) v predelah Palearktiki. 3. Klyuchi dlya opredeleniya vidov podrodov Trogophloeus i Troginus [System of the Genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) within the Palaearctic. 3. Keys for identifying the species of the subgenera Trogophloeus and Troginus]. Zoologicheskii Zhurnal, 82 (3), 366–381. [in Russian, with English summary]
  Gildenkov, M. Yu. (2003b) Classification of the Genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) in the Palaearctic Region: 3. Keys to Species of the Subgenera Trogophloeus and Troginus. Entomological Review, 83 (1), 82–97.
  Gildenkov, M. Yu. (2007a) Obzor fauny podroda Troginus roda Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) tropicheskoj Afriki [Review of the fauna of the subgenus Troginus of the genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) of Tropical Africa]. Zoologicheskii Zhurnal, 86 (11), 1315–1327. [in Russian, with English summary]
  Gildenkov, M. Yu. (2007b) A Review of the Fauna of the Subgenus Troginus (Carpelimus, Coleoptera, Staphylinidae) from Tropical Africa. Entomological Review, 87 (7), 907–919. https://doi.org/10.1134/S0013873807070123
  Gildenkov, M. Yu. (2013) Designations of the lectotypes for the oriental species of the genus Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae). Zootaxa, 3717 (1), 53–64. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3717.1.4
  Gildenkov, M. Yu. (2015) Fauna Carpelimus Starogo Sveta (Coleoptera: Staphylinidae) [Fauna of Carpelimus of the Old World (Coleoptera: Staphylinidae)]. SmolSU, Smolensk, 414 pp. [in Russian, with English summary]
  Gildenkov, M. Yu. (2016) New records of the species of Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae, Oxytelinae) from China. Far Eastern Entomologist, 320, 27–32.
  Gildenkov, M. Yu. (2018a) A new species of the subgenus Troginus Mulsant et Rey 1878 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae: Carpelimus) from Borneo. Zootaxa, 4444 (3), 347–350. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4444.3.10
  Gildenkov, M. Yu. (2018b) New data on dispersal of several species of the genus Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae) from tropical Africa to the Mediterranean Region. Caucasian Entomological Bulletin, 14 (Supplement), 9–11. https://doi.org/10.23885/18143326201814S911
  Gildenkov, M. Yu. (2019) Novye dannye o rasprostranenii Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae) v Palearctike [New data on the distribution of Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae) in the Palaearctic]. Vestnik nauchnyh konferezii—Tambov: Yukom [Scientific conference bulletin—Tambov: Yukom], 43 (3–3), 56–58. [in Russian]
  Gildenkov, M. Yu. (2020) New data on the New Guinea fauna of Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae). Amurian Zoological Journal, 12 (3), 369–377. https://doi.org/10.33910/2686-9519-2020-12-3-369-377
  Gildenkov, M. Yu. (2021a) New data (for 2020) on the distribution of species from the genus Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae) in the Oriental Region. Samara Journal of Science, 10 (1), 51–56. https://doi.org/10.17816/snv2021101107
  Gildenkov, M. Yu. (2021b) Novye dannye o rasprostranenii v Avstraliiskoi biogeograficheskoi oblasti ) krome Novoi Gvinei) predstavitelei roda Carpelimus Leach, 1819, horosho izvestnyh v Vostochnoi biogeograficheskoi oblasti (Coleoptera, Staphylinidae) [New data on the distribution in the Australian biogeographic area (except New Guinea) of representatives of the genus Carpelimus Leach, 1819, well known from the Oriental Region (Coleoptera, Staphylinidae)]. Vestnik nauchnyh konferezii—Tambov: Yukom [Scientific conference bulletin—Tambov: Yukom], 65 (1–2), 28–29. [in Russian]
  Gildenkov, M. Yu. & Mantič, M. (2020) New records of the Genus Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae) from the Palaearctic region. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 20 (1), 13–20.
  Herman, L.H. (2001) Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1785 to the end of the second Millennium. Bulletin of the American Museum of Natural History, 265 (3), 1631–1710.
  Schülke, M. & Smetana A. (2015) Oxytelinae. In: Löbl, I. & Löbl, D. (Ed.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Hydrophiloidea—Staphylinoidea. Brill, Leiden-Boston, pp. 757–795.